T&K ja innovaatiot

ResearchOutotecin menestys perustuu laajaan edistyksellisten teknologioiden valikoimaan, vankkaan kokemukseen ja innovatiiviseen henkilöstöön. Pysyäkseen edelläkävijänä Outotec kehittää jatkuvasti omaan tuotekehitykseensä perustuvia teknologioita ja täydentää omaa tuotekehitystään yritysostoin ja kumppanuuksin.  Lisäksi Outotec toimii tutkimus- ja kehitysyhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja asiakkaidensa kanssa.

Työtä kestävän kehityksen puolesta

Outotec etsii aktiivisesti uusia käyttökohteita teknologioilleen, jotka on alunperin kehitetty mineraalien ja metallien jalostukseen. Energiantuotanto ja teollisuusvesien käsittely tarjoavat erityisesti kiinnostavia kasvumahdollisuuksia. Kumpikin ala vaatii ratkaisuja niukkojen raaka-aineiden tehokkaaseen ja ympäristön kannalta kestävään hyödyntämiseen.

Kasvavat energiakustannukset ja tiukenetuva lainsäädäntö ovat saaneed teollisuuden etsimään energiatehokkaita teknologioita. Vedestä on monilla alueilla pulaa ja sen tehokas kierrättäminen ja puhdistus on yhä tärkeämpää Outotecin palvelemilla teollisuudenaloilla.

Erikoisosaamisalueet

  • Fysikaalinen erotus
  • Metallurgia
  • Orgaaninen kemia 
  • Kaasunkäsittelyteknologiat

Outotecilla on näiden lisäksi laajaa materiaalitekniikan, laitos- ja laitesuunnittelun, laite- ja prosessiautomaation sekä laajojen kansainvälisten hankkeiden toteuttamisen osaamista ja laajat teollisoikeudet.

Tutkimuskeskukset ja -laitteistot

Outotecillä on kaksi omaa tutkimuskeskusta, Porissa ja Frankfurtissa sekä modernit laboratoriot ja koelaitokset, joiden ansiosta lukuisat Outotecin teknologiat ovat tänään parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT = Best Available Technique).